CHỈ SỐ P/E VÀ P/B NÓI LÊN ĐIỀU GÌ VỀ CỔ PHIẾU?

 

Ngày cập nhật 29.03.2019

P/E và P/B là các chỉ số phổ biến trong phân tích tài chính, và đồng thời dùng để đánh giá các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

1/ P/E (Price Earning Ratio)

chỉ số P/e và P/b nói lên điều gì về cổ phiếu?

Chỉ số P/E là một trong những chỉ số tài chính cơ bản nhất, được sử dụng rộng rãi để định giá cổ phiếu. Ngoài việc cho thấy giá cổ phiếu của công ty được định giá cao hay thấp, P/E còn biểu thị cách định giá so với nhóm ngành và chỉ số chug VNINDEX.

Giả sử giá một cổ phiếu của A là 140.000 VND và thu nhập của mỗi cổ phiếu là 7.000 VND thì tỷ lệ P/E sẽ là 20.000 VND (60/3), điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng trả 20.000 VND cho mỗi đồng lợi nhuận của công ty. Nếu P/E giảm xuống còn 18 có nghĩa là nhà đầu tư chỉ trả 18.000 VND cho mỗi đồng lợi nhuận. Hệ số P/E cao nghĩa là nhà đầu tư dự kiến tốc độ tăng trưởng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên nhà đầu tư thỏa mãn với tỷ suất vốn hóa thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao.

P/E truyền thống - tức là tỷ lệ P/E mà bạn vẫn thấy hàng ngày trên các tạp chí chứng khoán - còn gọi là P/E hiện tại, để tính chỉ số này người ta lấy giá cổ phiếu chia cho lợi tức cổ phiếu của 12 tháng gần nhất.

Bên cạnh đó các nhà đầu tư còn sử dụng tỷ lệ P/E tương lai bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho lợi tức cổ phiếu của năm sau do Phố Wall ước tính.

Chỉ số nào tốt hơn? Tỷ lệ P/E truyền thống có ưu điểm là nó phản ánh tình hình thực tế của doanh nghiệp vì mẫu số ( E) là con số thực tế đã được kiểm toán và báo cáo cho Uỷ ban chứng khoán và hối đoái. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là lợi nhuận này chắc chắn sẽ thay đổi trong tương lai. Do đó, bằng cách ước tính lợi nhuận trong tương lai, chỉ số P/E tương lai dự đoán cả mức tăng trưởng của doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư phần nào có cơ sở để tham khảo ra quyết định đầu tư.  

Giả sử bạn có cổ phiếu của 2 công ty hoạt động trong cùng một ngành - ví dụ B và C - cùng có tỷ lệ P/E là 20. Giá cổ phiếu của B là 60.000 VND và thu nhập là 3.000 VND trong khi giá cổ phiếu của C là 80.000 VND và thu nhập là 4.000 VND. Dường như 2 quyết định đầu tư này là như nhau nếu bạn không xem xét tới tỷ lệ P/E tương lai. Ước tính thu nhập của B sẽ tăng tới 3,750 VND một cổ phiếu (tức 25%) còn cổ phiếu của C chỉ tăng tới 4,250 ngàn đồng ( 6%). Trong trường hợp đó chỉ số P/E tương lai của B giảm xuống còn 16 trong khi đó chỉ số P/E tương lai của C là 18,8. Nếu dự đoán này là đúng thì hiển nhiên mua cổ phiếu của B sẽ có lợi hơn. Nhược điểm lớn nhất của cả 2 chỉ số này là đôi khi các công ty che giấu thu nhập của họ bằng cách công bố lãi nhiều hơn thực tế. Một kế toán viên có thể đưa ra những con số khống và khai tăng tỷ lệ tăng trưởng thu nhập lên một vài điểm

2/ P/B (Price to Book Ratio/ Giá trị sổ sách)

chỉ số P/e và P/b nói lên điều gì về cổ phiếu?

Là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

Công thức tính:

P/B= Giá cổ phiếu / (Tổng giá trị tài sản - Giá trị tài sản vô hình - Nợ)

Giả sử giá trị tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán là 200 tỷ VND, tổng nợ 150 tỷ VND, vậy giá trị ghi sổ công ty là 50 tỷ. Hiện tại công ty có 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá ghi sổ của mỗi cổ phiếu là 25.000 VND. Nếu giá thị trường của cổ phiếu đang lưu hành là 75.000 VND, thì P/B của cổ phiếu tính như sau: P/B= 75.000 / 25.000 = 3

Nhà đầu tư thường đi tìm các cổ phiếu doanh nghiệp có giá trị thấp mà bị thị trường bỏ ra thông qua chỉ số P/B. Nếu một doanh nghiệp đang bán cổ phần với mức giá thấp hơn giá trị ghi trong sổ sách thì có 2 trường hợp đáng quan tâm như sau:

  • Một là thị trường đang thổi phồng giá trị tài sản của doanh nghiệp lên quá mức, khuyến nghị NĐT nên tránh xa các cổ phiếu này bởi vì giá trị tài sản của công ty sẽ nhanh chóng được thì trường điều chỉnh trở lại giá trị thật.
  • Hai là thu nhập tài sản của doanh nghiệp quá thấp, thì khi thay đổi lại cơ cấu quản lý và gặp các điều kiện kinh doanh mới sẽ giúp doanh nghiệp tạo dòng thu nhập dương, tăng doanh thu và lợi nhuận cho các cổ đông góp vốn.

Chỉ số P/B thực sự được đánh giá hiệu quả khi doanh nghiệp có vốn cao hoặc các công ty tài chính lớn, bởi giá trị tài sản của công ty này tương đối cao để so sánh.

💰💰💰  Đăng ký HỢP TÁC ĐẦU TƯ cùng Biên An Toàn với SỐ VỐN CHỈ 100 TRIỆU ĐỒNG

-----------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN BIÊN AN TOÀN

📺 Youtube: Biên an toàn

📲 Điện thoại: 090 2317927

🌍 Fanpage: https://www.facebook.com/bienantoan/

🌐 Website: https://www.bienantoan.com.vn/

 

 

 
Chia sẻ:
Các tin khác

NÊN HAY KHÔNG SỬ DỤNG MARGIN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN?

ĐIỂM PHẦN TRĂM (PERCENTAGE POINT) VÀ ĐIỂM CƠ BẢN (BASIC POINT) LÀ GÌ?

BẬT MÍ 3 PHƯƠNG CÁCH ĐẦU TƯ CỦA WARREN BUFFETT

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH DI ĐỘNG MA VÀ BÍ QUYẾT DỰ ĐOÁN GIÁ CỔ PHIẾU TƯƠNG LAI

STANLEY DRUCKENMILLER CỖ MÁY KIẾM TIỀN VĨ ĐẠI GẦN NHƯ CHƯA TỪNG THUA LỖ

MUỐN ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG, BẠN LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG BẠN ĐANG Ở CẠNH AI?


LIVESTREAM TƯ VẤN

MORNING MONDAY SỐ 69: PHÂN HÓA LÀ CƠ HỘI LỰA CHỌN CỔ PHIẾU

MORNING MONDAY SỐ 68: GÓC NHÌN VỀ PHÂN BỔ TÀI SẢN

LIVESTREAM TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN SỐ 67 NGÀY 05/11/2018